Öppet till 20.00

Miljö

Alla våra glassbägare är biologiskt nedbrytbara och vi har valt el från vattenkraft som är förnybar och minimalt påverkar växthuseffekten.